Skip to main content

De PIM markt is zeer divers, hoe kies je de juiste?

Aangezien PIM geen nieuw onderwerp is, maar zich al bijna twintig jaar ontwikkelt, is er een breed scala aan softwareleveranciers met verschillende focus en mate van volwassenheid. Als onderdeel van een softwareselectie is de centrale vraag “Welke van de vele PIM-oplossingen is het meest geschikt voor mijn individuele behoeften?”.

Hoe krijg je een overzicht van de softwaremarkt? Grote analistenbureaus zoals Gartner of Forrester bekijken de markt regelmatig, maar vanuit een mondiaal perspectief. Aan de ene kant worden providers die op dit moment voor ons geen rol spelen in de DACH-markt beoordeeld, aan de andere kant worden providers die een lange geschiedenis hebben en zeer relevant zijn in de DACH-markt niet in aanmerking genomen.

De markt wordt momenteel gedomineerd door softwareleveranciers zoals Akeneo, Contentserv, Riversand (Syndigo) en Stibo. Maar de DACH-markt wordt gekenmerkt door een groot aantal andere verschillende oplossingen; we hebben momenteel ongeveer 50 aanbieders. Ze hebben allemaal verschillende doelgroepen, functionele sterke punten en unieke technologische kenmerken. Zit je aan de veilige kant door simpelweg in te zetten op een van de “Big Five”? Of is het de moeite waard om te kijken naar kleinere aanbieders op de markt die net zo goed in hun eigen behoeften kunnen voorzien, mogelijk zelfs voor kleinere budgetten?

De juiste PIM-oplossing kiezen

Twee dingen zijn relevant voor een gefundeerde systeembeslissing:

  • Een dieper inzicht in de aanbiedersmarkt
  • Een intensief onderzoek van uw behoeften

Als je naar de aanbiedersmarkt kijkt, is het essentieel om niet alleen de softwareoplossingen te evalueren, maar altijd het totaalpakket dat erbij hoort. Naast de eigenlijke software bestaat dit ook uit een kosmos rond implementatie- en bedieningskwesties. De softwareleveranciers hebben elk hun DNA dat, naast de architectuur van de oplossing en de functionele kenmerken van de software, wordt weerspiegeld in aspecten zoals doelgroepen, brancheoplossingen en persoonlijke interactie. De implementatie wordt uitgevoerd door de softwareleveranciers of door implementatiepartners die hierin gespecialiseerd zijn. Voor een soepele implementatie- en gebruiksfase zijn concepten, implementatiekwaliteit en partnernetwerken voor verdere ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud essentieel voor de fabrikant.

Dus hoe beperk je het grote aantal aanbieders tot een paar potentieel geschikte (shortlist)?

Ten eerste geldt het volgende: Zonder toetsing aan individuele eisen zijn de individuele systemen op zich niet beter of slechter dan andere, maar in eerste instantie alleen verschillend. Daarom levert alleen een gedifferentieerde vergelijking van de verschillende oplossingen op basis van verschillende criteria informatie op. Dit gebeurt idealiter op basis van een geclusterd vereistenprofiel. Dit kan dan worden vergeleken met de profielen van de providers.

Om een dergelijke vergelijking te kunnen uitvoeren, is het nodig om uniforme criteria toe te passen bij het analyseren van de oplossingen. Naast de in eerste instantie duidelijke functionele aspecten, omvat dit ook niet-functionele aspecten. Wat de functionele aspecten betreft, wordt de PIM-markt nu gekenmerkt door het feit dat de meeste oplossingen een hoge dekkingsstandaard bieden – de eerste leveranciers verklaren nu zelfs zelf “feature completeness” te zijn. Hierbij moet worden opgemerkt dat een oppervlakkige vergelijking van functies niet het bestaan van een functie onthult over de bruikbaarheid, het volwassenheidsniveau en de prestaties van deze functie.

PIM – Een holistische kijk

Aan het begin van een selectieproces moeten potentiële leveranciers en hun oplossingen in eerste instantie geen of slechts een ondergeschikte rol spelen. In plaats daarvan is het zinvol om eerst een holistische PIM-strategie te ontwikkelen. Essentiële dingen worden overwogen. Bijvoorbeeld in welke markt een bedrijf actief is of welke kanalen en contactpunten een essentiële rol spelen in marketing en verkoop – nu en in de toekomst. Daarnaast waar de gegevensbronnen zich bevinden. Ontstaan gegevens voornamelijk in eigen huis (fabrikant), of word ik als dealer of vereniging geconfronteerd met een groot aantal leveranciers van wie ik gegevens op een gestructureerde manier moet verzamelen en standaardiseren om mijn kanalen te kunnen bedienen?

Veerkrachtige doelprocessen kunnen alleen worden ontwikkeld als de gegevensprocessen, die vaak door verschillende bedrijfsafdelingen en technische domeinen lopen, grondig zijn onderzocht.

Om een holistisch beeld te krijgen, moet ook gekeken worden naar de organisatiestructuur en de inbedding in de bestaande IT-architectuur.

Vervanging systeem

De bestaande processen voor artikelgegevens moeten zorgvuldig worden geanalyseerd als het bedrijf nog geen PIM-systeem heeft. Door het gebrek aan of de beperkte centrale artikelgegevensopslag zijn er in de loop der jaren veel lussen, parallelle processen en redundante gegevenssilo’s ontstaan. Het puur 1: 1 in kaart brengen van deze staat zou veel potentieel verspillen.

 

Als je een systeemwijziging overweegt voor Product Information Management, is het raadzaam om je te richten op processen in plaats van op specifieke softwareproducten. Het in vraag stellen van de huidige toestand is cruciaal, aangezien de situatie van het bedrijf geëvolueerd is sinds het systeem werd geïntroduceerd, waardoor de oorspronkelijke ideale toestand mogelijk verwatert door nieuwe kanalen en een grotere organisatie. PIM-gebruikers en belanghebbenden vinden het vaak een uitdaging om zich los te maken van specifieke toestanden. Weet je precies welke functies ontbreken in het huidige PIM-systeem? Een nieuw systeem moet deze hiaten opvullen. Daarnaast kan het uitvoeren van een procedurele analyse en hermodellering positieve resultaten opleveren.

PIM-selectie

Zodra de processen zijn herzien en de vereisten zijn gestructureerd en geprioriteerd, wordt het selecteren van een softwareleverancier eenvoudiger. Een gedetailleerde eisenspecificatie vertegenwoordigt de nieuwe ideale wereld en helpt leveranciers de situatie van het bedrijf te begrijpen. Een eisencatalogus met software-onafhankelijke criteria vergemakkelijkt het evalueren en vergelijken van de antwoorden van softwareleveranciers, waardoor het risico op een verkeerde beslissing kleiner wordt. Als klanten duidelijk gedefinieerde doelen en processen hebben, kunnen softwareleveranciers hun mogelijkheden effectiever laten zien.

Begeleiding van het selectieproces door onafhankelijke externe deskundigen heeft zijn waarde bewezen. Toegegeven, dit brengt extra kosten met zich mee, maar uiteindelijk “betaalt het zich terug”.

Extern advies ondersteunt de selectie van de juiste softwareoplossing (inclusief een implementatiepartner, indien van toepassing) met marktkennis en ervaring en vermindert zo het risico op verkeerde beslissingen.

Een van hun belangrijkste taken is om voortdurend vragen te stellen (waarom verloopt een bepaald proces zo, waar zitten de struikelgevaren?). Daarnaast kunnen nieuwe impulsen worden gegeven vanuit de ervaring met soortgelijke projecten.

Daarnaast helpen consultants om inefficiënte interne rondes te verminderen of om te voorkomen dat er uiteindelijk een projectteam met heterogene ideeën bij elkaar moet worden gebracht, waardoor het doel uiteindelijk sneller wordt bereikt.

De ontwikkelde eisen vormen al de structurele en technische basis voor de implementatie, het maken van testgevallen, de introductie en acceptatie van software.

Veranderingsprocessen gaan hand in hand met elk PIM-project. Een externe consultant kan deze verandering overbrengen en begeleiden als een neutrale moderator, zodat alle proces- en organisatieveranderingen in lijn zijn met de strategie.

Systemen voor productinformatiebeheer zijn essentieel.

We helpen je zelfstandig de meest geschikte PIM te selecteren en een match te maken tussen jou en PIM-leveranciers. We werken aan het volgende proces:

STAP EEN: DE VERKENNING

Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen we u onze Quickscan met 50 vragen over de vereisten van uw bedrijf te beantwoorden. Deze vragen gaan over de onderwerpen:

Bedrijfsworkflow

Hierdoor krijg je inzicht in de patronen van de activiteiten van je bedrijf.

Onboarding van gegevens

Dit geeft inzicht in je favoriete manier van werken en de volwassenheid van je werkomgeving.

Gegevensverrijkingen

Geeft inzicht in de vragen: wat voor soort producten wil je leveren? Hoe structureer je je gegevens? Wat is er nodig om gegevens correct over te dragen aan je partners?

Uitgang

Gaat in op het onderwerp ‘bedrijfsomgeving’ en geprefereerde eindcontent.

Technische vereisten.

Gaat in op de meer gedetailleerde technische vereisten van de PIM van uw voorkeur. Naast deze onderwerpen vragen we je om meer informatie toe te voegen over je huidige organisatie en architectuur.

STAP TWEE: DE KORTSTE LIJST

Ten tweede zal PIMVENDORS, nadat we geschikte leveranciers hebben gevonden, een ontmoeting met u hebben en de mogelijke shortlist bespreken, rekening houdend met uw specifieke behoeften. We garanderen de kwaliteit van de match met behulp van een Quikscan om verkopers hun producten te laten aanduiden op basis van onze vragen. Nadat we de Quickscan van uw bedrijf hebben ontvangen, kunnen we uw behoeften nauwkeurig afstemmen op hun software.

STAP DRIE (optioneel): DE WEDSTRIJD & BEGELEIDING

Ten derde biedt Pimvendors aan om je tegen een aantrekkelijke vergoeding door het selectieproces te begeleiden. Na een persoonlijk gesprek stellen we een strategie op om de beste PIM voor jou te vinden. We ondersteunen bij het selecteren van partners, het in kaart brengen van je behoeften, het opzetten van demo-workshops en het coördineren van bijeenkomsten. Specifieke behoeften worden bekeken en vergeleken met de gekozen PIM-leveranciers.

 

Vragen? Plan een gratis gesprek met een PIM specialist

Ontdek hoe we u kunnen helpen met elk vraagstuk op het gebied van Product Information Management.

Plan een gratis gesprek